माझे सरकार

All Government Schemes, Jobs and Important news

घ्या आनंद महाराष्ट्रातील निसर्गसौंदर्याचा “आवडेल तिथे प्रवास 2023” योजनेसह

आवडेल तिथे प्रवास

आवडेल तिथे प्रवास – Explore Maharashtra’s Scenic Beauty and rich cultural Heritage प्रवाशांच्या सोयीसाठी एसटीची ‘आवडेल तिथे प्रवास‘ योजना,फक्त 1100 रुपयात फिरता येणार संपूर्ण महाराष्ट्र एसटी महामंडळाने सुरु केलेल्या आवडेल तिथे प्रवास योजनेचा लाभ घ्या आणि महाराष्ट्रातील लपलेल्या निसर्गसौंदर्याचा तसेच सांस्कृतिक वारस्याचा आनंद लुटा. Welcome to the Avdel Tithe Prawas Maharashtra Bus Scheme! Designed to … Read more

माझे सरकार © 2023 | All Rights Reserved.