माझे सरकार

All Government Schemes, Jobs and Important news

Satbara 7/12 Online – काय आहे ७/१२ सातबारा ८अ चा उतारा?

Satbara Maharashtra

सातबारा उतारा महाराष्ट्र – Satbara as Mirror of Land Records सातबारा उतारा Satbara Maharashtra ज्याला 7/12 उतारा किंवा सातबारा म्हणूनही ओळखले जाते, हा महाराष्ट्राच्या जमिनीच्या नोंदीमधील एक उतारा आहे जो महाराष्ट्रातील कोणत्याही भागातील जमिनीची सर्वसमावेशक माहिती प्रदान करतो. हे एक रजिस्टर म्हणून काम करते ज्यामध्ये जमिनीच्या विशिष्ट भूखंडासंबंधी सर्व आवश्यक तपशील असतात. सातबारा दस्तऐवजात मालकाचे … Read more

माझे सरकार © 2023 | All Rights Reserved.